Μενού Κλείσιμο

ΔΕΠ

Κούλης Αλέξανδρος, Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, Πάτρα
Γραφείο: Ε.1.17
Τηλ: 2610 367
Fax: 2610 367117, 2610 367442
e-mail: akoulis@eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο