Μενού Κλείσιμο

Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση σε θέματα Λογιστικής αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του εργαστηρίου το οποίο αναλαμβάνει τακτικά τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις είτε στο πλαίσιο της τακτικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΑΠ, είτε στο πλαίσιο έργων είτε με ανάθεση τρίτων. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, θερινά σχολεία και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχει αναλάβει ή προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον το εργαστήριο Λογιστικής

Παρουσίαση για Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΘΕ ΔΕΟ25) Τετάρτη 13/12/2017.

Μετάβαση στο περιεχόμενο