Μενού Κλείσιμο

Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2021

To Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2021 [International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2021 (ICBE -HOU)] θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, στις 7 και 8 Μάϊου 2021.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές, για να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να αντικρούσουν τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Ένας πρόσθετος στοχος/σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ, αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η παρουσίαση των εργασιών πραγματοποιείται στα αγγλικά ή στα ελληνικά σε ειδικές περιπτώσεις. Εάν δεν μπορείτε να υποβάλετε ολοκληρωμένη την εργασία μέχρι την 28 Μαρτίου 2021, η υποβολή περίληψης είναι εξίσου αποδεκτή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις εργασίες τους αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, μετά την παρουσίασή τους στο Συνέδριο, για δημοσίευση μετά από κρίση στον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου τα οποία θα εκδοθούν από το Εθνικό  Κέντρο Τεκμηρίωσης. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τις προθεσμίες.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση του Συνεδρίου από τους φοιτητές του ΕΑΠ  είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://icbe-hou.eap.gr ή επικοινωνήστε με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στο e-mail: icbe-hou@eap.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο